پرسش و پاسخ

پاسخ:با سلام اگر قبل از معامله، ملک مذکور توسظ طلبکاران ایشان توقیف نشده باشد جای نگرانی برای شما وجود ندارد اما اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی به شما نموده باشد معامله باطل خواهد بود ضمنا قرارداد تنظیمی بین فروشنده و شما باید صورت عرفی و قانونی لازم از جمله وجود شاهد و... را داشته باشد

پاسخ:باید دادخواست الزام به تنظیم سند به محاکم حقوقی داده شود.

پاسخ:با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات به محاکم حقوقی موضوع پیگیری شود.

پاسخ: در صورتی که اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین(ضامن) نمیباشد.