شرکت صنایع غذایی ماستر فوده


 از زیر مجموعه های گروه صنعتی گلرنگ و مالک علامت تجاری بایودنت میباشد.

محصولات: آدامس بایودنت و بینگو