شرکت مهندسی هورتاش توس


محصولات: سیستم تزریق فشار بالای سیار، دستگاه گریس پمپ نیوماتیکی، تیوب پولر، نوار پیچ،  گریس پمپ با فشار تزریق، پرس آپارات، دستگاه برش سرد لوله هیدرولیکی