شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی


این شرکت با هدف تولیدات کشاورزی،دامداری و ماشین آلات جوجه کشی تاسیس شد.