مجموعه مهندسی رادشید


بزرگترین تولید کننده ی ایرانی ردیاب خودرو

محصولات: ماژول های تخصصی، ردیاب خودرو، تبلت صنعتی، نظارت تصویری خودرو MDVR