گروه تولیدی اصفهان پلاست


با هدف استفاده بهینه از آب در کشاورزی با روشهای نوین آبیاری تاسیس گردیده.

محصولات: اتصالات پلی اتیلن، نوارهای آبیاری، فیلترها، شیرها، لوله های دریچه دار، نایلونهای کشاورزی