گنج آفرینان ایرانیان


در خصوص اکتشاف، معدن، فرآوری مواد معدنی و بازرگانی مواد معدنی فعالیت دارد.

محصولات: سینک دستشویی مرمر، سنگ مرمر، صنایع دستی مرمر و ...