طرح صنعتی


طرح صنعتی چیست؟
به طورکلی طرح صنعتی علمی برای بهبود زیبا شناسی، طراحی ارگونومیک، عملکرد و یا قابلیت استفاده از یک محصول است و حتی ممکن است برای بهبود عرضه ی محصول به بازار و تولید آن، مورد استفاده قرار بگیرد. 
نقش طرح صنعتی برای ایجاد و اجرای راهکارهایی برای طراحی فرم، قابلیت استفاده، ارگونومی فیزیکی، بازاریابی، توسعه تجاری و فروش محصولات است که در حد وسیعی در تولیدات صنعتی و صنایع دستی از قبیل ساعت ها، جواهرآلات، مدل و اقلام تجملی، ابزار آلات پزشکی، اسباب خانگی مبلمان، لوازم الکترونیکی، وسایل نقلیه، ساختارهای مربوط به معماری، طرحهای پارچه و بافتنی و اقلام ساده کننده کار مثل لوازم خانه و اسباب بازی مورد استفاده قرار می‎گیرد.
 بر اساس قوانین برخی از کشورها، یک طرح صنعتی قابل حمایت، باید جدید باشد. قوانین تعداد دیگری از کشور ها شرط ابتکاری و اصیل بودن را برای طرح صنعتی لازم و ضروری دانسته اند.