شکایت آتاری از نستله!!!


آتاری از نستله شکایت کرد.این شکایت در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو مطرح شده است و در آن آتاری مدعی سوء استفاده نستله از نام و ساختار بازی ویدیویی این شرکت به دلیل تشابه اسم کمپین تبلیغاتی Breakout، وهمچنین بازی ویدیویی مورد استفاده در تبلیغ تلویزیونی کیت کت شده است. همچنین افزود که نستله با جایگزین کردن قطعات کیت کت به جای آجرهای بازی، ایده یکی از بازی های ویدیویی کلاسیک این شرکت مربوط به دهه ۱۹۷۰ را کپی کرده است.
در این دعوای حقوقی نستله متهم به رقابت ناعادلانه و  نقض قوانین کپی رایت شده است، این شرکت نیز در پاسخ مورد مطرح شده را یک تبلیغ تلویزیونی مربوط به سال ۲۰۱۶ در بریتانیا معرفی کرده که پخش آن را نیز ادامه نداده است.