پیغام گذاری عجیب


دو مخترع جوان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های توکیو و هوسی، موفق به اختراع عجیب ترین فناوری ضبط صدا شدند آنها وسیله‌ای را طراحی کردند که ظاهری شبیه به قوری دارد و افراد می‌توانند تنها با باز کردن درب آن، صدا و پیام خود را ضبط کنند. این وسیله Otopot نامیده می‌شود و صدای کاربر مثل آب درون فناوری قوری‌شکل آن قرار می‌گیرد. کاربران بعد از ضبط صدا، درب این وسیله را بسته و نفر بعدی برای دریافت پیام تنها کافیست درب آن را باز کرده و پس از شنیدن پیام، آن را حذف کند.