!!!مجموع غرامت پرداختی شرکت اپل به بیش از 500 میلیون دلار خواهد رسید!!!


شرکت اپل به دلیل نقض حقوق پتنت متعلق به دانشگاه ویسکانسین از سوی دادگاه رسیدگی کننده به این دعوی حقوقی ، به پرداخت 272 میلیون دلار دیگر محکوم شد. با توجه به این رأی جدید، مجموع غرامت پرداختی شرکت اپل به بیش از 500 میلیون دلار خواهد رسید.
دعوی مورد بحث در ژانویه سال 2014 از سوی دانشگاه ویسکانسین در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در منطقه غربی ویسکانسین به ثبت رسیده است؛ و طی آن، شرکت اپل متهم به نقض US پتنت به شماره «5781752» شده است. این پتنت فناوری جدیدی به منظور پیش‌بینی مدارهای الکتریکی، ارائه می‌نماید که ریزپردازنده‌ها را قادر میسازد تا دستورالعمل‌های جدید کاربر را بر مبنای انتخاب‌های پیشین وی پیش‌بینی نمایند.
دانشگاه ویسکانسین مدعی شده است که این فناوری توسط یکی از اساتید این دانشگاه و با همکاری یک گروه سه نفره دانشجویی توسعه داده شده است و در سال 1998 ، پتنت مورد نظر به آنها اعطا شده و مجوز استفاده از آن برای بنیاد تحقیقات فارغ‌التحصیلان ویسکانسین  WARF صادر شده است.
در نخستین مرحله از دادرسی این پرونده که در اکتبر سال 2015 انجام گرفت، قاضی مربوطه با توجه به خسارات ناشی از استفاده بدون مجوز از این پتنت توسط اپل، این شرکت را به پرداخت 235 میلیون دلار محکوم نمود. قاضی پرونده با این استدلال که ریزپردازنده‌های   A7 و A8 و A8X در آیفون 5 و 6 به کار رفته است، به ازای هر تجهیز استفاده شده، غرامتی معادل 1.61 دلاری تعیین نمود. در ادامه، رأی جدید صادر شده باز هم شرکت اپل را به پرداخت 272 میلیون دلار اضافی محکوم نموده است. این جریمه بابت دیرکرد ناشی از مدت زمان دادرسی می‌باشد که بر اساس آن اپل می‌بایست از تاریخ دادرسی تا دسامبر 2016 که پتنت مذکور منقضی می‌گردد، بابت هر تجهیز استفاده شده مبلغی برابر 2.72 دلار پرداخت نماید.