پلان های مشاوره تخصصی آتین


لیست مطالب

ثبت شرکت

ثبت شرکت ها
کنار شرکتهایی که کار تجارت انجام می‎دهند قانون گذار نهاد حقوقی خاصی را جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی و ادبی یا امور خیریه یا خدماتی پیش بین


ادامه مطلب

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان ت


ادامه مطلب

ماهیت حقوقی شرکت سهامی

ماهیت حقوقی شرکت سهامی
قانون تجارت ایران تشکیل شرکتهای سهامی را بر اساس عقد و آزادی قراردادهای خصوصی قرار داده و هیچگونه اجازه قبلی برای تاسیس آن پیش بینی نکرده است. ولی امروزه این نظر


ادامه مطلب

شخصیت حقوقی و استقلال شرکت

شخصیت حقوقی و استقلال شرکت
در شرکتهای اشخاص، شخصیت حقوقی شرکت در کنار شخصیت حقوقی شرکاء قرار گرفته است و شخصیت شرکاء در شخصیت شرکت تاثیر دارد. در صورتی که در شرکتهای سهامی شرکاء بعد از


ادامه مطلب

نام، مرکز و تابعیت شرکت

نام شرکت
شرکت سهامی نام خاصی دارد که توسط موسسان انتخاب میشود و کاملا مجزا و مستقل از نام سهامداران است و معمولا با موضوع شرکت یا محل فعالیت آن ارتباط دارد، ولی ممکن است کاملا اختراعی


ادامه مطلب

دارایی و جنبه تجارتی شرکتهای سهامی

در کلیه شرکتها دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا است. در شرکتهای سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوص دارد و شرکا مسئولیتی در مقایب تعهدات شرکت به جز سرمایه ای که پرداخته اند ندارند و طلبکاران شرکت غی


ادامه مطلب

تشریفات مقدماتی تاسیس شرکت

در قانون تجارت ایران و همچنین قانون ثبت شرکتها هیچگونه محدودیت و اجازه ای برای تشکیل شرکتهای سهامی پیش بینی نشده است. بنابراین، برای تشکیل شرکتهای سهامی در ایران آزادی کامل وجود دارد. البته ب


ادامه مطلب

مؤسسان شرکت

مؤسسان شرکت کسانی هستند که برای تأسیس شرکت پیش قدم شده، موضوع شرکت را انتخاب کرده و اقدامات لازم  را برای جلب تعهدکنندگان سرمایه معمول می دارند. مؤسسان اساسنامه شرکت را تهیه می کنند و اق


ادامه مطلب

تشریفات قانونی تاسیس شرکتهای سهامی

در مورد شرکتهای سهامی که در موقع تصمیم مؤسسان به تشکیل آن، سرمایه لازم توسط خود آنان یا اشخاصی که قبلا با تشکیل شرکت موافقت کرده اند، تامین شده است تشریفات قانونی مربوط به تاسیس شرکت در یک رو


ادامه مطلب