پلان های مشاوره تخصصی آتین


لیست مطالب

شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. به این طریق که مؤسسین قبلاً بیست درصد سرمایه را خودشان ت


ادامه مطلب

ماهیت حقوقی شرکت سهامی

ماهیت حقوقی شرکت سهامی
قانون تجارت ایران تشکیل شرکتهای سهامی را بر اساس عقد و آزادی قراردادهای خصوصی قرار داده و هیچگونه اجازه قبلی برای تاسیس آن پیش بینی نکرده است. ولی امروزه این نظر


ادامه مطلب

شخصیت حقوقی و استقلال شرکت

شخصیت حقوقی و استقلال شرکت
در شرکتهای اشخاص، شخصیت حقوقی شرکت در کنار شخصیت حقوقی شرکاء قرار گرفته است و شخصیت شرکاء در شخصیت شرکت تاثیر دارد. در صورتی که در شرکتهای سهامی شرکاء بعد از


ادامه مطلب

نام، مرکز و تابعیت شرکت

نام شرکت
شرکت سهامی نام خاصی دارد که توسط موسسان انتخاب میشود و کاملا مجزا و مستقل از نام سهامداران است و معمولا با موضوع شرکت یا محل فعالیت آن ارتباط دارد، ولی ممکن است کاملا اختراعی


ادامه مطلب