پلان های مشاوره تخصصی آتین


لیست مطالب

تعریف شرکتهای دانش بنیان

شرکت دانش بنیان
شرکت دانش بنیان شرکتی است که دانش را تولید یا به دست می اورد و آن را به کالا یا خدمات تبدیل میکند. این شرکتها همچنین در بحث انتقال تکنولوژی بسیار مهم میباشند و نقش مهمی


ادامه مطلب

تشکیل شرکتهای دانش بنیان در قالب شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

تشکیل شرکتهای دانش بنیان در قالب شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری
بر اساس ماده 1 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان: «شرکت یا موسسه ی دانش بنیان؛ شرکت یا موسسه ی خصوصی یا


ادامه مطلب

شرکتهای دانش بنیان؛ سهامی عام

شرکتهای سهامی عام
شرکتهای سهامی عام نقش عمده ای را در دنیای تجارت و بازرگانی بین المللی بازی میکنند؛ چرا که شرکتهای بزرگ تجاری، صنعتی و خدماتی در قالب شرکتهای سهامی عام تشکیل میشوند. ب


ادامه مطلب

شرکتهای دانش بنیان؛ سهامی خاص

شرکت سهامی خاص به موجب ماده ی 4 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت سال 1347 شرکتی است که تمام سرمایه ی آن موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین میگردد. در این شرکت مسئولیت شرکا محدود است. قانون گذار شر


ادامه مطلب

شرکتهای دانش بنیان؛ شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل میشود و مسئولیت شرکا در قبال بدهی های شرکت به نحو تضامن است. تعداد شرکا در این نوع شرکت حداقل دو نفر میباشد. این شرکت در ایران و فرانسه دارای ش


ادامه مطلب

شرکتهای دانش بنیان؛ شرکتهای مختلط

این نوع شرکتها معمولا از دو دسته از اشخاص تشکیل میشوند: دسته ی اول کسانی هستند که سرمایه دارند و قصد سرمایه گذاری دارند و دسته ی دوم اشخاص فاقد سرمایه که توانایی کار و کسب سود را دارند. بدین


ادامه مطلب

شرکت دانش بنیان؛ شرکت با مسئولیت محدود

قراردادی است بین شرکا به نام شرکت که همه ی شرکا آن را امضا می کنند و این شرکت نامه قانوناً اجباری است. تنظیم اساسنامه برای برای این شرکت اجباری نیست و در تنظیم آن نیز مانعی وجود ندارد و در صو


ادامه مطلب

شرکت دانش بنیان؛ شرکت های تعاونی

قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ از این شرکت ها تعریفی به دست نمی دهد، اما با توجه به اهداف مندرج در ماده ی 1 میتوان گفت: «شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در جهت اهداف مصرح در قانون بخش ت


ادامه مطلب

ارزیابی ارزش دانش و دارایی های فکری

تاکنون تعداد اندکی از شرکت ها برای اندازه گیری و ارزیابی دانش و دارایی های نامشهود جدید تلاش کرده اند. نتایج تحقیقی در کشور استرالیا نشان داد که عناصر کلیدی سرمایه فکری به طور ضعیفی درک شده،


ادامه مطلب