پلان های مشاوره تخصصی آتین


لیست مطالب

تعریف شرکتهای دانش بنیان

شرکت دانش بنیان
شرکت دانش بنیان شرکتی است که دانش را تولید یا به دست می اورد و آن را به کالا یا خدمات تبدیل میکند. این شرکتها همچنین در بحث انتقال تکنولوژی بسیار مهم میباشند و نقش مهمی


ادامه مطلب

تشکیل شرکتهای دانش بنیان در قالب شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

تشکیل شرکتهای دانش بنیان در قالب شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری
بر اساس ماده 1 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان: «شرکت یا موسسه ی دانش بنیان؛ شرکت یا موسسه ی خصوصی یا


ادامه مطلب