لیست مطالب

آنچه باید در مورد طرح دعوای کیفری جهت مطالبه وجه چک بدانید...

در مواردی که چک دارای وصف کیفری است دارنده می تواند از طریق طرح شکایت کیفری برای وصول وجه چک و خسارات آن اقدام کند. ماده 13 قانون صدور چک که اصلاحی 1382 است چکهایی را که فاقد وصف کیفری هستند


ادامه مطلب

پس از ثبت علامت تجاری، حق انحصاری استفاده از علامت مزبور، متعلق به مالک آن می باشد...

پس از ثبت علامت تجاری، حق انحصاری استفاده از علامت مزبور، متعلق به مالک آن می باشد. در صورتی که حق مزبور مورد تجاوز قرار گیرد، مالک آن میتواند برای جلوگیری از این امر و احقاق حق خود، به دادگا


ادامه مطلب

شکایت آتاری از نستله!!!

آتاری از نستله شکایت کرد.این شکایت در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو مطرح شده است و در آن آتاری مدعی سوء استفاده نستله از نام و ساختار بازی ویدیویی این شرکت به دلیل تشابه اسم کمپین تبلیغاتی Breako


ادامه مطلب