لیست مطالب

اطلاعات شما در مورد قوانین حاکم بر قرارداد به چه میزان است؟؟؟

قبل از قرارداد فی الواقع قوانین کشور بر رابطه کاری و شغلی طرفین حکومت دارد و حقوق و تعهدات آن ها را تعیین می کند. به همین جهت قوانین و مقرره ها و قاعده های قانونی حاکم بر رابطه حقوقی طرفین، ب


ادامه مطلب

قرارداد با ورثه

هنگام عقد قرارداد با ورثه به جهت اطمینان و آرامش خاطر، به نکات زیر توجه فرمائید!!!
گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل


ادامه مطلب

لغات، عبارات و قواعد نگارشی قرارداد

عبارات و الفاظ و واژگان قرارداد باید صحیح و در معنای حقوقی خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشد. مثلاً عباراتی همچون به هم زدن معامله، خلل وارد کردن به معامله، رد معامله و… مبهم


ادامه مطلب

نکات حقوقی عمومی و شکلی قراردادها

منظور از نکات حقوقی عمومی و شکلی در تنظیم قراردادها، ملاحظاتی است که باید هر شخصی در زمان قبل و حین و بعد از قرارداد به آن توجه کند و الا هر چقدر قراردادش از جهت فنی و ماهوی دقیق و تخصصی و پر


ادامه مطلب

با استفاده از افراد خبره در حوزه حقوقی، زیرساخت لازم جهت تنظیم قراداد صحیح را فراهم نمائید

اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، (تدوین قرارداد) است. برای تنظیم یک قرارداد نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد. نکات حقوقی، اساسی ترین موضوع در تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد، پیمان،


ادامه مطلب

در قرارداد با وکیل طرف معامله، توجه به چه نکاتی ضروری است

سند رسمی وکالتنامه برای تنظیم وکالتی اسناد رسمی باید وجود داشته باشد.همچنین باید بررسی کنید که آیا وکالتنامه ارائه شده در حال حاضر هم اعتبار دارد؟؟ وکالتنامه زمانی در ضمن قرارداد اعتبار دارد


ادامه مطلب

قرارداد چارتر چیست و در یک نمونه قرارداد چارتر چه نکاتی ذکر می‌شود؟

همه‌ی ما اصطلاحاتی مانند قرارداد چارتر و بلیط چارتر و چارتر پارتی را شنیده‌ایم، اما شاید اگر درگیر قراردادهای چارتر نبوده باشیم، تنها چیزی که برایمان تداعی شود، بلیط های چارتر هواپی


ادامه مطلب

هفت شرط حیاتی تنظیم قرارداد مشارکت با مالک را بدانید

معمولا در هنگام تنظیم قرارداد ها از جمله قرارداد مهمی مثل مشارکت در ساخت طرفین بیشتر جنبه های مالی قرارداد را مدنظر قرار میدهند و توجه و بررسی احراز مالکیت و سمت یکدیگر باز می مانند که متاسفا


ادامه مطلب

تفاوت بین انفساخ، تفاسخ، فسخ

انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد م


ادامه مطلب

قواعد عقد قرارداد در شرکتها

شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود . برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد . هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است . شکل


ادامه مطلب

قرارداد، ایقاع و تعهد

در حقوق قراردادها از اصطلاحاتی نظیر قرارداد، عقد، معامله، ایقاع و تعهد استفاده میشود. بیان معانی صحیح این اطلاعات باعث خواهد شد که درک بهتری از حقوق قراردادها حاصل شود. 

ادامه مطلب